Přeskočit na obsah

Okruhový jachting

V republice je nejvíce rozšířen okruhový jachting klasických plachetnic. Plachetnice jsou převážně jednoposádkové a dvouposádkové v mnoha kategoriích (lodních třídách). Závody jsou pořádány díky technickému zajištění některého ze 130 jachtklubů, zřízených na všech našich větších vodách i řekách.

Evropy - Velké Dářko

Jachetní oddíl na Velkém Dářku byl v roce 1955 založen především z touhy postavit si plachetnici a soutěžit se svými soupeři nejen na vodní hladině Dářka. Sportovní činnost spočívala nejen v závodění, ale také v pořádání závodů.

Zpočátku se v družstvu závodníků vystřídalo asi dvě až tři desítky členů oddílu. Soutěžilo se na lodích Mlok, Pirát, FD a po nástupu nových lodních tříd také v LT Finn, Evropa, Vaurien, Cadet, Fireball a Optimist. V polovině 70. let již nastupovala mladá krev, převážně potomci členů oddílu. Zhruba deset let nato zde vznikla skupina asi deseti dětí na Optimistech. Své závody absolvovaly na vodách celé republiky, zpočátku na Optimistech a někteří z nich pak na Evropách. V okruhovém jachtingu dosáhli nejlepších výsledků dva naši závodníci. První z nich – Víťa Moučka v 70. a 80. letech na Evropě a na Finnu. Druhým nadaným závodníkem byl Tomáš Kafka, který v 80. a 90. letech závodil na Optimistu a pak na Evropě. Tito dva se v těchto letech podíleli na výrazném zlepšení postavení klubu v žebříčcích. Tomáš Kafka dosahoval na Mistrovství republiky i v pohárech výborných umístění, získat titul MR se mu ale nepodařilo. Od roku 1990, kdy se otevřely hranice vyjíždí mnoho našich okruhových jachtařů závodit i do ciziny. Tyto kontakty mají vliv na zvyšování úspěšnosti našich reprezentantů. Mimo známé olympijské lodní třídy se závodí i v dalších více jak deseti mezinárodně uznávaných lodních třídách.

Velmi kladně můžeme hodnotit práci desítek funkcionářů, kteří nejenže vychovávali další závodníky, ale od roku 1957 až do současnosti zorganizovali již stovky závodů v LT Mlok, Pirát, FD, Finn, Vaurien, Cadet, Fireball, Evropa, Finn, Laser a v oplachtěných plovácích. Mezi nejvýznačnější patří řada Velkých cen v 70. a 80. letech, celé řady Mistrovství Československa tříd Pirát, Evropa, Cadet, Optimist, Spartakiádní závod tříd Optimist a Cadet v roce 1975, Veteran Cup Finn v roce 1995, Třicet let Evrop v Česku v létě 2001 a v posledních 20 letech každoročně Federální nebo Český pohár i v několika LT. Závod s největší tradicí na Dářku – Šilhánkův memoriál se pořádá již od r. 1963 a je značně oblíbeným v LT Evropa a Laser.