Přeskočit na obsah

Zpráva ze soustředění 2007 Velké Dářko

Letní soustředění mládeže ve třídě Optimist se konalo ve dnech  2.7. – 13.7. 2007 na Velkém Dářku. Soustředění jsme pojali ve stylu táborovém s využitím možnosti co nejvíce společného tréninku na vodě. O mládež jsme se starali celé dva týdny. Soustředění se zúčastnilo celkem 25 optimistů a dvě evropy. Někteří se zúčastnili pouze jeden týden výcviku a proto jsme zařadili do programu dva závody (Závod mladých nadějí a Závod mladých nadějí II), které jsme odjeli, každý v jednom týdnu.
Rozjížďky se jely vždy ke konci dne. Každý den jsme využívali jak k tréninku, tak na rozjížďky startovní loď a dva motorové čluny. Trénovali jsme hromadně, aby se závodníci mohli vyhecovat k lepším výkonům. Počasí nám přálo, každý den bylo větrno. První týden 8-10 m/s, v poryvech 12-14 m/s. Druhý týden 4-6 m/s.V polovině soustředění se jel na Velkém Dářku pohárový závod Bambusová regata Q-3M,Q-3C a na závěr soustředění (další víkend) se jel závod Pohár Jedovnic Q-3M. Na břehu jsme měli nachystaný doplňkový program, zábavu pro děti, nebo přednášky spojené s jachtingem. Počasí nám dovolilo koupání ve vodě pouze začátkem prvního týdne a ke konci druhého týdne. Proto jsme jeden den navštívili saunu vedle loděnice, kde jsme doplnili energii. Stravování jsme zajišťovali dovozem do loděnice z jídelny. Během soustředění proběhlo mnoho soutěží, které se hodnotily body a následující den se vyhlašoval vítěz. Průběžně se všechny body sčítaly, a mládež měla stále v čem soutěžit. Přednášku na téma závodní pravidla přednesl Lubomír Hofmann rozhodčí první třídy, taktiku startů měl Ing.Vítězslav Moučka. Zvukové a vizuelní znamení jsme probrali přímo na startovní lodi na břehu a používali jsme je během celého soustředění. První pomoc si každý vyzkoušel
na přednášce s praktickou ukázkou na figurině (Andula). Na závěr každého týdne jsme uspořádali rozloučení s odcházejícími dětmi s hudbou a tancem. Děti zde dostali reklamní předměty a trička s logem soustředění 2007 Velké Dářko. Na závěr druhého týdne jsme ozdobili startovní loď, zapřáhli lodě do vleku a uspořádali noční výlet s hudbou po Dářku.

Den první: pondělí 2.7.2007

Jasno 2-4 m/s. jihozápadní vítr

Ráno jsme se přivítali a upřesnili jsme si pravidla soustředění. Jelikož jsme všichni jachtaři, zvolili jsme formu tykání. Dopoledne jsme strojili lodě a zkontrolovali vybavení lodí. Před obědem jsme vyjeli na vodu, abychom otestovali zkušenosti žactva. Všichni už jeli nějaké závody, tak jsme se rozhodli pro hromadný trénink, aby si zvykali na větší množství lodí. Po obědě měli děti osobní volno, počasí přálo na koupání a na blbnutí ve vodě. Odpolední trénink jsme začali trénováním obratů a startů. Po večeři proběhla přednáška popisu částí lodě. Večerní hru jsme nazvali seznamovačka.

Den druhý: úterý 3.7.2007

Jasno 2-4 m/s. západní vítr

Dopoledne jsme si prakticky ukázali části lodě, nastrojení a základní posed a ukázku obratů na suchu. Poté jsme vyrazili na vodu, kde jsme zkoušeli starty a jednokolovou krátkou trať.
Odpoledne vítr zeslábl a předpověď na další dny byla po stránce větru příznivá, ale po stránce sluneční, měl být dnešní den poslední, tak jsme s mládeží vyrazili na výlet na kolech. Jeli jsme na nedaleký „Vagón“, kde se děti vyřádili na různých atrakcích. Po fyzické stránce jsme vyhlásili soutěž o přeručkování klády přes rybníček nebo přejití klády tam a zpět.

Den třetí: středa 4.7.2007

Polojasno 6 m/s. západní vítr
Po rozcvičce a snídani jsme se sešli před startovní lodí u mola a předváděli jsme ukázku vyvěšování vlajek a zkoušeli zvuková znamení. Dopolední trénink na vodě.
Po obědě jsme si promítli ukázkové DVD nácviku obratů a jízdy na vlnách. Odpoledne jsme trénovali opět starty. K večeru jsme jeli jednu ostrou rozjížďku. Po večeři nás čekala přednáška Ing. Vítězslava Moučky – taktika na startech. Večer jsme měli nachystaný soutěžní program, vybíjená tým Čechy-Morava.

Den čtvrtý:čtvrtek 5.7.2007

Polojasno 8 – 10 m/s. severozápadní vítr
 
Pro silný vítr se z dopoledního tréninku předčasně vrátily čtyři mladé závodnice, které si netroufaly trénovat v tomto větru. Na video jsme natočili několik záběrů.
Po obědě jsme mládeži pustili DVD na odpočinutí a poté jsme opět vyrazili do pěkného větru, kde jsme zkoušeli jízdu osmiček. K večeru proběhla opět rozjížďka. Po večeři přišel na přednášku rozhodčí první třídy Lubomír Hofmann. Se závodníky probral pravidla a rozebral případné nejasnosti při protestech. Večer nás čekala zasloužená sauna  v areálu potápěčů.

Den pátý: pátek 6.7.2007

Polojasno 10 – 12 m/s. severozápadní vítr
 
Jelikož nás o víkendu čekal pohárový závod, rozhodli jsme se trénovat pouze dopoledne a to formou dvou ostrých rozjížděk. Odpoledne jsme zhlédli video z předešlého dne. Pak jsme vyrazili na kolech na protější břeh na poloostrov. Po večeři jsme udělali výzdobu v loděnici uspořádali slavnostní zakončení a vyřazení části mládeže a uspořádali spoustu soutěží.

Na sobotu a neděli se soustředění přerušovalo a pokračovalo se zase v neděli večer, respektive v pondělí ráno.

Den šestý: pondělí 9.7.2007

Polojasno 3 – 5 m/s. jihozápadní vítr

Dopoledne si nově příchozí strojili lodě a uspořádala se soutěž v jízdě na kánoích. Vyplňovaly se přihlášky k závodu.
Odpoledne jsme začali tréninkem na vodě. K večeru nás zahnala z vody bouřka, která přišla i s malými kroupami. Po večeři jsme probírali chyby, kterých jsme si všimli při víkendovém závodě.

Den sedmý: úterý 10.7.2007

Polojasno 5 – 6 m/s. západní vítr

Ráno jsme probrali trim plachty, zhlédli foto ze soustředění a vyrazili na vodu.
Odpoledne nám vítr zeslábl a tak jsme začali s fyzickými testy. K večeru jsme uskutečnili jednu ostrou rozjížďku. Večer nás čekala praktická zkouška první pomoci na figuríně zvané ANDULA. Probrali jsme teorii jachtingu a také jsme si zahráli pantomimu.

Den osmý: středa 11.7.2007

Polojasno 5 – 6 m/s. západní vítr

Po snídani jsme si rozebrali předchozí rozjížďku a protestní situace, které nastaly. Pak následoval trénink na vodě. Odpoledne jsme trénovali formou rozjížděk. Po večeři následovaly míčové soutěže.

Den devátý: čtvrtek 12.7.2007

Polojasno 5 m/s. jihozápadní vítr

Dopolední trénink doplněný otáčkami „720“. Odpolední trénink s dvěmi rozjížďkami kde se závodníci dokáží „vyhecovat.“
Po večeři jsme začali se zdobením startovní lodě, kterou jsme nazdobili světýlky a lampióny. Večer jsme vyjeli za podpory hudby na vyjížďku po Dářku. Cestou jsme pouštěli po vodě světýlka v kelímkách.

Den desátý: pátek 13.7.2007

Jasno 3 – 4 m/s.jihozápadní vítr

Trénink pouze dopoledne a to dvě rozjížďky a trénování otáček.
Po obědě shlédnutí DVD obraty a jízda na vlnách.
Poté následoval výlet na kolech na „Vagón“.
Po večeři jsme uspořádali vyhlášení závodu a dalších činností v průběhu soustředění.
Slavnostní zakončení proběhlo se spoustou balónkových soutěží a závěrečnou diskotékou.

Zhodnocení

Děkuji všem co mi pomáhali zorganizovat a realizovat toto soustředění. Děti zde  poznali nejen nové kamarády, ale i soupeře. Myslím si , že počasí nám přálo a dětem se zde líbilo. I když toto soustředění bylo uspořádáno na poslední chvíli, každý společný trénink je krůček ke zlepšení.

Za YACHT CLUB ŽĎAS VELKÉ DÁŘKO   Richard Kafka

Napsat komentář