Přeskočit na obsah

Zpráva ze soustředění mládeže 2008

Optimist soustředění 2008Letního soustředění mládeže na Velkém Dářku se v termínu 7.- 18.7.2008 ve třídě Optimist a Evropa zúčastnilo 29 dětí. Z toho bylo 25 závodníků ve třídě Optimist a 4 závodníci ve třídě Evropa. Soustředění trvalo 12 dnů, při kterém se odjely dva závody pod názvem Závod mladých nadějí. Mládež jsme měli rozdělenou dle výkonnosti na tři družstva Optimistů a jedno družstvo Evrop. Dětem se věnovalo celkem šest trenérů jak na vodě, tak na břehu. Každý den jsme měli naplánován program vyplněný tréninkem, výukou a hrami. Proběhly různé besedy, přednášky, výlety a soutěže. Každý den se promítalo výukové DVD s nácvikem taktiky a výkladem trenérů. Pravidla přednesl rozhodčí první třídy Lubomír Hofmann. Na vodě vedl taktiku Jiří Lejhanec ml., který má zkušenosti z lodní třídy Finn. Na závěr soustředění přijel i jachtař David Křížek, který pobesedoval s dětmi o jachtingu a podepsal se každému na loď. Počasí bylo jachtařské, foukalo, pršelo, ale ani to nás neodradilo a i přesto jsme každý den vyráželi na vodu. Po dobu soustředění jsme měli k dispozici zapůjčený katamarán a tak si děti zkoušely jízdu na trochu jiném typu lodi. Navštívili jsme také nedalekou saunu. Z mimojachtařských aktivit jsme jezdili na kole, proběhla Benátská i Kanadská noc. Měli jsme pravou diskotéku s DJ Jardou, hudbou a míchanými nápoji. Také jsme si pozvali hasiče, kteří nám předvedli ukázku výstroje a výzbroje a všichni si zkusili stříkat z požární hadice. Zdravotník nám ukázal první pomoc na figurině. Proběhla návštěva Škrdlovické sklárny a mnoho dalších programů. Každý dostal čepici s logem lodní třídy na památku a další drobnosti. Nestihli jsme všechno jak jsme si prvně naplánovali, ale i tak mohu toto soustředění zhodnotit jako úspěšné.

Skupinové foto

Na soustředění jsem se řídili následujícím denním řádem.

 • 8:00 – budíček
 • 8:10 – rozcvička
 • 8:30 – ranní hygiena
 • 8:45 – snídaně
 • 9:15 – ranní nástup, úkoly dne
 • 9:30 – dopolední trénink
 • 12:00 – oběd
 • 14:30 –odpolední nástup, úkoly dne
 • 15:00 – odpolední trénink
 • 18:00 – večeře
 • 19:15 – klubovna vyhodnocení dne
 • 22:00 – večerka

Den první: pondělí 7.7. 2008

Po vzájemném přivítání jsme si upřesnili pravidla chování na soustředění. Poté jsme si zkontrolovali lodě a vyjeli na vodu. Zde jsme testovali, jak si mládežníci vedou. Po poradě jsme se rozhodli rozdělit mladé závodníky do tří skupin Q1, Q2, Q3 a skupinu evropářů. Odpoledne nás čekal trénink už pod vedením přiděleného trenéra. Po večeři proběhla výuka základního chování na vodě a zahráli jsme si také hru seznamovačku.

Seznamovací hry

Den druhý: úterý 8.7. 2008

Po rozcvičce, snídani a nástupu každé družstvo s trenérem začalo trénovat na vodě dle potřeby. Po obědě se nikomu do deštivého počasí nechtělo, ale i přesto jsme vyrazili trénovat. Po namáhavém dni jsme vypustili večerní teorii a nechali jsme večer plný her.

Trénink na vodě

Den třetí: středa 9.7. 2008

Ráno nás čekalo vypsání přihlášek pro závod Mladých nadějí. Opět jsme věnovali dopoledne tréninku na vodě dle družstev. Odpoledne nás už čekala ostrá rozjížďka do závodu. Po večeři následovala přednáška mezinárodního rozhodčího I. třídy Lubomíra Hofmanna, který nás seznámil se závodními pravidly.

Přednáška pravidel
 

Den čtvrtý: čtvrtek 10.7. 2008

Po snídani jsme už tradičně vyjeli na vodu, kde jsme odjeli dvě rozjížďky do závodu. Po obědě vítr zeslábl, tak jsme se rozhodli pro výlet na kole na Vagón. Zde se mládež dostatečně odreagovala od lodí.  Po návratu s námi pobesedovali hasiči, kteří nám ukázali výstroj a výzbroj a nechali nás vyzkoušet si držení hadice s proudem vody. Po večeři nás čekal orientační běh v délce pěti kilometrů. Po večeři se uskutečnil závod trenérů na lodích Q.

Atrakce u Vagónu Hasiči

Den pátý: pátek 11.7. 2008

Tréninkový závod současně s rozjížďkou trenérů proběhl hned od rána. Jízda Jirky Lejhance ukázala, že i závodník s hendikepem 90kg živé váhy může točit návětrnou bóji jako první. Odpoledne vítr zeslábl, takže jsme se vrhli do soutěže na kánoích.

První na bílé

Den šestý: sobota 12.7. 2008

Dopoledne jsme se věnovali fyzickým testům žactva. Proběhl běh, sedy-lehy, skok, plavání a další. Odpoledne byl již tradičně trénink na vodě, kde jsme sloučili družstvo Q2 a Q3. Zkoušeli jsme opět starty a vyzkoušeli jsme si také jízdu bez kormidla kolem bojek. Po večeři proběhla teorie na klubovně s výukovým DVD, které překládal z anglické verze Pavel Kamenský.

Zdravověda

Den sedmý: neděle 13.7. 2008

Dopoledne jsme strávili na vodě tréninkem převracení a stavění lodí, nalézáním a kýblováním. Odpoledne nás čekal výlet na kole. Rozdělili jsme se do dvou družstev. První absolvovalo trasu dlouhou kolem 25km a druhé asi 33km. Na zpáteční cestě nás zastihla bouřka, takže jsme přijeli nejen promočení, ale i mírně zničení zdejší Vysočinou. Po večeři následovala teorie z výukového DVD a film na přání.

Převracení optimistů

Den osmý: pondělí 14.7. 2008

Dopoledne jsme na vodě trénovali společné starty a otáčení návětrné bóje. Odpoledne pokračovalo při výukovém DVD a do programu jsme také zařadili hry na hřišti. Po večeři proběhla diskotéka s DJ Jardou a Lucka Pospíšilová nalévala míchané nápoje. Po vydařeném večeru se diskotéka ukončila ve 22. 30 hod.

Nafukovací katamaran

Den devátý: úterý 15.7. 2008

Dopolední trénink na vodě už nemohl nikoho překvapit. Odpoledne proběhl výlet kolem Dářka na lodích, kde jsme se podívali po místní fauně a flóře. Večer na nás čekala nahřátá sauna ve vedlejším areálu u potápěčů. Po večeři jsme dokončili výuku teorie.

Den desátý: středa 16.7. 2008

Dopoledne přezkoušení z vizuelních a zvukových znamení přímo na startovním prámu. Odpoledne nás navštívil jachtař David Křížek, který se podíval na náš odpolední trénink na vodě. Večer pobesedoval na klubovně s mládeží o jachtingu a o moři. Přivezl spoustu videonahrávek a fotek. Děti si nechali podepsat nejen lodě, ale i některé části těla. Než se setmělo, ozdobili jsme startovní prám a lodě lampióny a vyrazili na jízdu kolem Dářka za podpory hudby.

Vlajky na startovním prámu Beseda s Davidem Křížkem

Den jedenáctý: čtvrtek 17.7. 2008

Dopoledne jsme se věnovali teorii, poté následovala exkurze do nedaleké sklárny. Odpoledne proběhla hra o poklad, která se hrála jak na vodě, tak i na suchu.

Exkurze ve sklárně

Den dvanáctý: pátek 18.7.2008

Začalo se balit, uklízet, následovalo závěrečné zhodnocení a rozloučení se soustředěním.

Vyhlášení výsledků na konci soustředění

Svůj volný čas věnovali soustředění tito lidé a patří jim také závěrečný dík.

Richard Kafka – hlavní vedoucí a trenér
Pavel Kamenský – trenér
Blahoslav Švestka – trenér
Lucka Pospíšilová – trenér a kultura
Jiří Lejhanec – trenér
Antonín Staník – technický personál
Bohumír Vrzal – technický personál
Katka Prudíková – kulturní referent
Alžběta Kafková – kuchyň
Kamila Staníková – kuchyň

Výsledky Závodu mladých nadějí

CTL082008_ZavodMladychNadeji1.xls

CTL082010_ZavodMladychNadeji2.xls

Napsat komentář