Přeskočit na obsah

46. Šilhánkův memoriál – vypsání závodu

 • od
46. Šilhánkův memoriál a „40 let Evrop v Čechách – 2010“ pořádá Yacht Club Velké Dářko ve spolupráci s ALT Evropa.

 

46. Šilhánkův memoriál

a

„40 let Evrop v Čechách – 2010“

pořádá Yacht Club Velké Dářko

ve spolupráci s ALT Evropa

 

VYPSÁNÍ ZÁVODU

 

46. Šilhánkův memoriál

a veřejně přístupný závod veteránů

„40 let Evrop v Čechách“

CTL 102006

datum: 3. – 5. 7. 2010 (6.7.2010 náhradní den)

lodní třídy: Evropa, Laser radial, Vaurien

 

 

 1. Místo konání

 Místem konání je Yacht Club Velké Dářko, Velké Dářko, Česká republika.

 

 1. Lodní třídy

 Závod je určen pro lodní třídy Evropa (kód: 13), Laser radial (kód: 24), Vaurien (kód: 14).

 

 1. Pořadatel

 Pořadatelem je Yacht Club Velké Dářko ve spolupráci s Asociací lodní třídy Evropa a Českým svazem jachtingu.

 

 1. Kategorie reklamy

   

  1. Všechny plachetnice musí vyhovovat požadavkům ISAF předpisu 20 – „Reklamní kodex“.

  2. Po plachetnicích může být vyžadováno umístění bočních čísel a reklamy sponzora závodu po stranách trupu.

  3. Akreditace medií je povinná u ředitele závodu.

 

 1. Pravidla

 Závod bude řízen podle:

 • Závodních pravidel jachtingu ISAF, ve znění platném ke dni pořádání závodu,

 • Plachetních směrnic,

 • Vypsání závodu,

 • Mezinárodních pravidel zúčastněných lodních tříd a

 • Vyhlášek Závodní komise a Protestní komise

 

 1. Účast

   

  1. Závod je otevřený pro všechny závodníky, kteří splňují požadavky ISAF předpisu 19 – „Kodex oprávnění“.

  2. Veřejně přístupný závod veteránů „40 let Evrop v Čechách“ je volně otevřený regata, proto účast jachtaře není podmíněna držením platné závodní licence ČSJ. Tohoto závodu se mohou zúčastnit jen ti, kteří dosáhli veteránské věkové hranice 35 let (u žen dovršením 30 let) nejpozději v den závodu nebo ti, kteří jsou mladší 35 let, ale posledních pět let soustavně nezávodili a nezávodí na lodní třídě Evropa. Účast dalších závodníků mohou povolit jen organizátoři závodu v součinnosti s hlavním rozhodčím. Závodníci veteráni podepíší při registraci samostatné „Čestné prohlášení závodníka“ a účastní se této regaty výhradně jen na vlastní nebezpečí.

 

 1. Přihlášky a registrace

   

  1. Předregistrace není.

  2. Závodníci se přihlásí k  závodu vyplněním registračního formuláře (přihlášky) a jeho odevzdáním při registraci, zaplacením startovného a předloží následující doklady:

 • Závodnickou licencí pro rok 2010, s potvrzením o lékařské prohlídce ne starší jednoho roku.

 • Zahraniční závodníci předloží doklady podle Předpisu ISAF 75.1.

 • Platný certifikát o proměření lodi

 • Potvrzení (resp. pojistná smlouva) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.

  1. Přihláška musí být podepsána zavodníkem. Podpisem se zavazuje, že bude dodržovat ustanovení Závodních pravidel jachtingu a dalších dokumentů, které jsou platné pro závod dle regulí ČSJ.

  2. U závodníka mladšího 18 let musí být přihláška podepsána dospělou osobou, která přebírá odpovědnost za závodníka.

  3. Přihlášky budou přijímány v kubovně Yacht Clubu Velké Dářko.

 

 1. Startovné

   

  1. Startovné pro posádku dané lodní třídy je následující:

 Laser Radial: 400 Kč

 Evropa: 500 Kč

 Evropa – veteráni: 400 Kč

 Vaurien: 600 Kč

  1. Startovné musí být zaplaceno při registraci.

  2. Startovné lodní třídy Evropa je dotováno ALT Evropa a sponzory závodu „40 let Evrop v Čechách“.

    

 1. Časový plán závodu

Časový plán je blíže specifikován v „Plachetních směrnicích závodu“

 1. Plachetní směrnice

Plachetní směrnice budou závodníkům k dispozici při registraci.

 

 1. Závodní plocha

Závod se uskuteční na vodní ploše rybníku Velké Dářko. Výjezd na vodní plochu zajištěn z pořádajícího Yacht Clubu Velké Dářko.

 

 1. Bodovací systém

 Bude užit nízkobodový systém podle pravidla A2.

 

 1. Protestní komise

Protestní komise bude působit ve vyhrazené místnosti Yacht Clubu Velké Dářko.

 

 1. Ceny a kategorie

   

  1. Ceny budou v závodě Šilhánkův memoriál uděleny za první, druhé a třetí místo pro lodní třídy Laser Radial a Vaurien. V lodní třídě Evropa budou uděleny ceny v kategorii muži, ženy, dorostenci, dorostenky. Dále pak bude vyhlášeno celkové pořadí na prvních místech. Podmínkou pro udělení cen je uskutečnění a dokončení min. počtu tří platných rozjížděk.

  2. V závodě veteránů lodní třídy Evropa – „40 let Evrop v Čechách“ budou oceněni závodníci v kategorii neaktivní evropáři mladší 35 let, v kategorii ženy, v kategorii veteráni nad 50 let. Dále pak bude vyhlášeno celkové pořadí na prvních místech.

 

 1. Televize a média

Pořadatel si vyhrazuje právo používat video nebo audio záznam pořízený v průběhu závodu bez jakékoli náhrady.

 

 1. Pojištění a zodpovědnost

   

  1. Loď se účastní pohárového závodu „46. Šilhánkův memoriál“ s CTL 102006 na vlastní nebezpečí a náklady. Závodník plně odpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví dalších osob. ČSJ ukládá povinnost všem lodím nebo kapitánům lodí na všech závodech organizovaných pod ČSJ (koef. K1 a vyšší — včetně VPOZ) mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škody s pojistnou částkou minimálně ve výši stanovené VV ČSJ (k 01/04/2010 = minimálně 9.000.000,– Kč). Pořadatel nepřijme žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem a to během regaty a po regatě „46. Šilhánkův memoriál“ s CTL 102006. Pořadatel se zříká jakékoliv této zodpovědnosti.

  2. Loď se účastní závodu veteránů lodní třídy Evropa – „40 let Evrop v Čechách“ na vlastní nebezpečí a náklady. Závodník plně odpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví dalších osob. Pořadatel nepřijme žádnou zodpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení s veřejně přístupným závodem „40 let Evrop v Čechách“ a to během této regaty a po této regatě. Pořadatel se zříká jakékoliv této zodpovědnosti.

 

 1. Doprovodné čluny

Provoz doprovodných motorových člunů pro jednotlivé týmy nebo závodníky není povolen.

 

 1. Ubytování

   

  1. Ubytování ve stanech nebo vlastních karavanech nebo vlastních autech v areálu Yacht Clubu Velké Dářko je poskytováno pouze do vyčerpaní kapacity pozemku a při jejím převýšení není garantováno. Poplatky za kempovaní se nevybírají ve dnech konání závodu (včetně úterý 6.7.2010 jako náhradního dne) a ve dni před závodem. Poplatky za kempovaní jsou součástí startovného.

  2. V areálu Yacht Clubu Velké Dářko je k možnost připojení na zásuvky 220 V, počet přípojek je však omezen. Denní poplatek za připojení je stanoven sazebníkem Yacht Clubu Velké Dářko a bude zpoplatněn individuálně.

  3. Další ubytování je možno si sjednat na uvedených adresách:

 

 1. Stravování

 

Po dobu závodu bude areálu Yacht Clubu Velké Dářko k disposici bufet pod taktovkou vynikající paní Jarky Kafkové.

 

 1. Kontakt

Yacht Clubu Velké Dářko:

ycvelkedarko.cz

 

Asociace lodní třídy Evropa: europeclass.yachting.cz

 

Organizace regaty: smesny.m[at]email.cz

 

 

Velké Dářko dne 24.6.2010

Napsat komentář