Přeskočit na obsah

Zpráva ze soustředění mládeže 2011

 Dne 5.-15.7.2011 se uskutečnilo již tradičně v tomto termínu na Velkém Dářku soustředění mladých jachtařů. V letošním roce se přihlásilo 32 optimistů, 11 evropářů a 4 laseři 4,7. Počasí se velice vydařilo jak po stránce větrné, tak teplota vody a vzduchu byla na Vysočině velmi příznivá.

Děti byly rozděleny dle výkonnosti do čtyřech optimistických družstev, evropáři a lasaři. Trenéři z řad současných a bývalých závodníků v lodní třídě Evropa a Finn se ujali svých povinností a začali mladým závodníkům předávat své zkušenosti. V lodní třídě Evropa začal trénovat jeden z nejzkušenějších našich evropářů Marek Směšný, který namotivoval mladou evropářskou generaci aby ze sebe vydali maximum. V jeho stopách pokračoval Tomáš Hlavsa, který je vynikající sportovec a tak ve volných chvílích se stále sportovalo. Teorii vedli bývalí finaři Víťa Moučka a Jiří Lejhanec. Družstvo laseristů měla pod vedením současná závodnice Lucka Pospíšilová a Tomáš Kafka. Optimisti byly rozděleny do čtyř družstev, kde první a druhý družstvo nejzkušenějších závodníků vedl Petr Přikryl a Pavel Kamenský. Trojce se věnovala trenérka Lenka Crháková, která vede začínající opťáčky v Brně. Zdena Vrzalová spolu s Janou Kučerovou proháněli po vodě nejmladší družstvo optiků, kteří dali opravdu zabrat, protože potřebují neustálou pozornost a pomoc.. Nad vším dohlížel a pomáhal ve všech družstvech hlavní organizátor Richard Kafka.

Celodenní program se připravoval každý den na pracovních schůzkách, které začínaly vždy po večerce. Na těchto poradách se důkladně hodnotil uplynulý den a plánoval se program dle aktuelních potřeb. Trenéři rozebírali jednotlivé případy a nedostatky ve své skupině s konkrétním jednotlivcem. Po večeři následovala teorie pravidel, kde se velmi dobře osvědčili modelové situace prezentované na projektoru podle slovenského překladu od Igora Lehoty.

Teoretické přednášky a tréninky byly doplněny sportovní a kulturní činností. Výlety na kole jsme stihly pouze dva, protože jsme dali přednost větrné situaci. a tak jsme trávili většinu času na vodě. Byla uspořádána pravá diskotéka, z které se některým ani nechtělo jít do hajan. Na závěr se uskutečnila jízda po vodě s hudbou.(Benátská noc). V průběhu soustředění se jel závod Mladých nadějí, kde děti mohli zúročit své nabrané zkušenosti.

Zhodnocení:

Soustředění hodnotím jako úspěšné. Pochvala všem dětem, kteří k tomu přistupují zodpovědně a mají zájem se něco naučit a zdokonalit se. Samozřejmě je trošku pro někoho problém se podřídit určitému dvoutýdennímu režimu, ale snažíme se vyvážit výuku a zábavu. Každý společný trénink nás zdokonaluje a stmeluje s kolektivem.

Hlavní poděkování patří trenérům, kteří jsou ochotni na úkor svého volného času se věnovat mládeži a předat jim kousek jachtařského světa.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 1.8.2011

 

Richard Kafka

Napsat komentář