Přeskočit na obsah

Vypsání závodů 2017

 • od
Závody na Velkém Dářku

Velké Dářko a náš jacht klub je od svého založení v roce 1955 přístupný širokému okruhu sportovních jachtařů i windsurferů. Kdo z Vás poznal Velké Dářko a jeho zázemí, jistě doporučí návštěvu a závodění dalším sportovcům i doprovodu. Vás všechny rádi uvítáme a věříme, že se Vám bude na Dářku líbit. Zveme Vás, a přejeme Vám příjemný pobyt, dobrý vítr do plachet a hodně úspěchů na vodě.

Velké Dářko a náš jacht klub je od svého založení v roce 1955 přístupný širokému okruhu sportovních jachtařů i windsurferů. Kdo z Vás poznal Velké Dářko a jeho zázemí, jistě doporučí návštěvu a závodění dalším sportovcům i doprovodu. Vás všechny rádi uvítáme a věříme, že se Vám bude na Dářku líbit. Zveme Vás, a přejeme Vám příjemný pobyt, dobrý vítr do plachet a hodně úspěchů na vodě.

Organizační zásady pro vypsané závody

 1. Pravidla – závod bude řízen podle závodních pravidel jachtingu pro rok 2017-2020 (ZPJ) včetně dodatků a změn.
 2. Přihlášky – budou přijímány první den závodu od 8:30 do 9:30 hodin. Přihlášky mládeže musí být podepsány dospělou osobou, která přebírá odpovědnost za závodníka. Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí a odpovědnost.                      
 3. Doklady
  1. Závodní licence ČSJ 2017 s platnou lékařskou prohlídkou
  2. Doklad o pojištění zodpovědnosti za způsobené škody.
 4. Startovné
Závod s koeficientem 3C,3M 4K 3D 3R 7P 12MR
Cena v Kč 450,- 400,- 400,- 1000,- 600,- 600,-
 1. Používání motorových plavidel –  je na Velkém Dářku zakázáno. Po registraci doprovodného člunu u závodní komise vyplněním formuláře F23 je možné používat doprovodné motorové plavidlo, které bude začleněno do záchranného systému pořadatele v průběhu závodu.
 2. Zahájení, průběh a závěr  závodů
  1. Zahajovací nástup: první den závodu v 10:00 hod.
  2. Předpokládaný start rozjížďky: první den závodu v 11:15 hod.
  3. Pokud nebudou odjety min. 3 rozjížďky, poslední možný start, první startující LT či seskupení je v 15:00 hod posledního dne závodu. Pokud budou odjeté 3 a více rozjížděk, jakákoliv rozjížďka, která nebude odstartována do 13 hodin posledního dne závodu, již nebude jeta.
  4. Závěr a vyhlášení výsledků – po dojetí poslední rozjížďky závodu, nebo po ukončení protestního řízení závodu.
 3. Hodnocení – Dle ZPJ 2017-2020, Dodatek A. 
 4. Ceny  –  První tři závodníci obdrží ceny.
 5. Stravování, Parkování  –  Pro spokojenost závodníků bude otevřen bar v loděnici. Stravování je též možné v blízkém okolí loděnice nebo vlastní. Volné pobíhání psů v areálu není přípustné. Ubytování pro závodníky a doprovod je po dobu závodu bezplatné.
 6. Zodpovědnost a pojištění  –  Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou povinni řídit se Řádem plavební bezpečnosti. Pořadatel nepřijme žádnou odpovědnost za osobní škodu, zranění nebo smrt ve spojení se závodem a to během závodu nebo po závodě. Všechny lodě nebo kapitáni lodí mají povinnost mít na všech závodech organizovaných pod ČSJ (Koeficient 1 a vyšší – včetně VPOZ) uzavřené pojištění odpovědnosti za škody s pojistnou částkou minimálně ve výši stanovené VV ČSJ (k 1. 4. 2009  – minimálně 9.000.000,- Kč).

Vypsání závodů

Májový Pohár
Datum 13. – 14. květen 2017
CTL 172001
Lodní třídy Evr-7P, Spl-7P, Q-3C, Q-3M, L47-3M
Ředitel závodu Ing. Pavel Kamenský
Hlavní rozhodčí Richard Kafka

 

Pohár Vysočiny
Datum 17. – 18. červen 2017
CTL 172002
Lodní třídy Rac-7P, Rsx-7P, Bic-7P
Ředitel závodu Pavel Kamenský
Hlavní rozhodčí František Kuzma

 

Veteran Cup Finn
Datum 23. – 25. červen 2017
CTL 172009
Lodní třídy Fin-3R
Ředitel závodu František Kuzma
Hlavní rozhodčí Richard Kafka

 

Mistrovství České Republiky v LT Vaurien
Datum 30. červen- 2. červenec 2017
CTL 172003
Lodní třídy Vau-12mr, Vau-6ip
Ředitel závodu Ing. Tomáš Hofmann
Hlavní rozhodčí Richard Kafka
Protestní komise Lubomír Hofmann

 

Šilhánkův Memoriál
Datum 1. – 2. červenec 2017
CTL 172004
Lodní třídy Evr-7P, Lar-7P
Ředitel závodu Ing. Tomáš Hofmann
Hlavní rozhodčí Richard Kafka
Protestní komise Lubomír Hofmann

 

Závod mladých nadějí
Datum 8. – 9. červenec  2017
CTL 172005
Lodní třídy Bic-7P, Bic-3M, Evr-4K, L47-4K, L47-3M, Q-4K, Q-3C, Q-3M
Ředitel závodu Richard Kafka
Hlavní rozhodčí Ing. Pavel Kamenský

 

Bambusová Regata
Datum 15. – 16. červenec  2017
CTL 172006
Lodní třídy Q–7P, L47-7P
Ředitel závodu Richard Kafka
Hlavní rozhodčí Ing. Pavel Kamenský

 

24 hodin Dářka
Datum 29. – 30. červenec  2017
CTL 172007
Lodní třídy Rac-3D
Ředitel závodu Radim Kamenský
Hlavní rozhodčí Pavel Kamenský

Napsat komentář